CFI World

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

CFI  World Spółka Akcyjna pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:  „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dodatku do mieszanki samopoziomującej” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-0180/16

Celem projektu jest rozwój firmy CFI World przez wdrożenie nowej receptury mieszanki samopoziomującej, będącej wynikiem własnych prac B+R, objętej ochroną patentową oraz planowanej do nabycia nowej technologii wytwarzania dodatku do mieszanki samopoziomującej o zwiększonych parametrach.

Bezpośrednim efektem jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dodatku do mieszanki samopoziomującej o zwiększonych walorach użytkowych i unikalnej recepturze, nadającej gotowemu wyrobowi niespotykane dotąd cechy i korzystne parametry.

Wartość projektu:  :  1 600 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 720 000,00 PLN

 

 

 

 

CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:  „Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie produkcji materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem samo rozlewnych podkładów podłogowych, upłynniania betonu, a także technologii wykańczania ścian wewnętrznych i zewnętrznych (gładzie szpachlowe, kleje do glazury oraz systemy dociepleń).”

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

Numer umowy: POIR.02.03.02-14-0051/15

Celem projektu  jest opracowanie czterech innowacyjnych wyrobów tj. dodatków do produktów takich jak podkłady podłogowe, tynki i gładzie, systemy dociepleń, kleje do płytek czy hydroizolacje.

Bezpośrednim efektem W rezultacie badań powstaną wyroby, będące odpowiedzią na obecne problemy i potrzeby klientów, związane z niską jakością obecnych produktów oraz czasochłonnością i energochłonnością robót budowlanych.

Wartość projektu:  392 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 313 600.00 PLN


biel tytanowa | metyloceluloza | kauczuki syntetyczne