CFI World
  Powrót do oferty

Żywice węglowodorowe

Żywica węglowodorowa C5 i C9 jest produktem uzyskiwanym podczas krakingu ropy naftowej podczas wstępnej polimeryzacji i destylacji. Jest to polimer o stosunkowo niskiej masie masie cząsteczkowej 300-3000. Żywica węglowodora ma właściwości chemicznie stabilizujące wobec kwasów i zasad. Zwykle nie jest używana samoistnie, lecz z dodatkiem innych żywic jako promotorów. Żywice węglowodorowe mają bardzo szerokie spektrum zastosowań i mogą być używane do produkcji:

  • Kleje typu “hot melt”
  • Kleje tapicerskie
  • Kleje do parkietu
  • Kleje samoprzylepne
  • Farby drogowe
  • Opony