CFI World

CFI World S.A. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

"Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania dodatku do mieszanki samopoziomującej” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Numer umowy: POIR.03.02.02-00-0180/16

Celem projektu jest rozwój firmy CFI World przez wdrożenie nowej receptury mieszanki samopoziomującej, będącej wynikiem własnych prac B+R, objętej ochroną patentową oraz planowanej do nabycia nowej technologii wytwarzania dodatku do mieszanki samopoziomującej o zwiększonych parametrach.

Bezpośrednim efektem jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dodatku do mieszanki samopoziomującej o zwiększonych walorach użytkowych i unikalnej recepturze, nadającej gotowemu wyrobowi niespotykane dotąd cechy i korzystne parametry.

Wartość projektu: : 1 600 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 720 000,00 PLN

CFI World S.A. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

"Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie produkcji materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem samo rozlewnych podkładów podłogowych, upłynniania betonu, a także technologii wykańczania ścian wewnętrznych i zewnętrznych (gładzie szpachlowe, kleje do glazury oraz systemy dociepleń)." współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

Numer umowy: POIR.02.03.02-14-0051/15

Celem projektu jest opracowanie czterech innowacyjnych wyrobów tj. dodatków do produktów takich jak podkłady podłogowe, tynki i gładzie, systemy dociepleń, kleje do płytek czy hydroizolacje.

Bezpośrednim efektem W rezultacie badań powstaną wyroby, będące odpowiedzią na obecne problemy i potrzeby klientów, związane z niską jakością obecnych produktów oraz czasochłonnością i energochłonnością robót budowlanych.

Wartość projektu: 392 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 313 600.00 PLN z całkowicie polskim kapitałem, działająca na rynku surowców chemicznych od 2009 r. Naszą działalność opieramy nie tylko na dostarczaniu najwyższej jakości surowców chemicznych dla szeroko pojętego przemysłu, lecz również na wsparciu merytorycznym tzw know-how. Dla naszych klientów dostarczamy produkty głównie z dalekiego wschodu przede wszystkim Korei, Tajwanu, Chin oraz Wietnamu