CFI World

1MCMECELLOSE® to nie jonowe etery celulozy, dzięki odpowiednim modyfikacją mają zastosowanie w szerokim spektrum aplikacji począwszy od budownictwa i konstrukcji, poprzez wodorozcieńczalne powłoki architektoniczne, kosmetyki, technologie ropy, polimeryzacje aż do produktów farmaceutycznych. Popularna nazwa to Metyloceluloza.

 

W zależności od typu i modyfikacji, Mecellose wykazuje unikalne właściwości:

 • łatwo rozpuszcza się w zimnej wodzie,
 • redukuje utratę wody z formulacji przy chłonnych podłożach (np płyty GK),
 • rozpuszcza się w pewnych organicznych rozpuszczalnikach i systemach rozpuszczalnik-woda dzięki specjalnym grupom hydrofobowym w molekułach,
 • podnosi lepkość i wydłuża stabilność w systemach emulsyjnych,
 • wykazuje doskonałą stabilność lepkości w długoterminowym przechowywaniu dzięki odporności na ataki bakterii i grzybów,
 • tworzy czysty i elastyczny film będący doskonałą barierą dla olejów i smarów,
 • jest w pełni kompatybilna z innymi jonowymi i niejonowymi środkami pomocniczymi w wodnych roztworach,
 • jest stabilna w szerokim zakresie pH 3.0-11.0,
 • poprawia urabialnosc, aplikacyjność i czas otwarty w cementowych i gipsowych aplikacjach,
 • wykazuje właściwości surfaktantó w roztworach zachowująć się jak koloid ochronny i emulgator,
 • przekształca się w żel gdy temperatura rośnie do określonego poziomu i wraca do orginalnej formy podczas chłodzenia

 

Propozycję aplikacji dla budownictwa w zależności od typu: