CFI World

Grupa produktów Forflow to najnowszej generacji gotowy do użycia zestaw specjalnie skomponowanych surowców, umożliwiający produkcję mas samopoziomujących, cementowych i anhydrytowych, jastrychów samorozlewnych, szybkowiążących oraz mas naprawczych. Zastosowany nowatorski system upłynniająco stabilizujący pozwala zredukować liczbę używanych do tej pory komponentów  do absolutnego minimum zastępując większość z nich, obniżając koszty i niwelując błędy, prowadzi do uzyskania produktów o najwyższych parametrach. “Forflow – for in one”.

Zalety zastosowania Forflow FF w wylewkach i jastrychach:

  • Idealna reologia i urabialność
  • Doskonały rozlew i płynięcie
  • Maksymalna redukcja zjawiska sedymentacji
  • Zniwelowana ilość powietrza w wyrobie
  • Zwiększona wytrzymałość mechaniczna