CFI World

vinagum

Vinagum jest największym producentem kalafonii, terpentyny, żywic ketonowych i poliestrowych oraz kamfory w Wietnamie.

Kalafonia jest produktem pochodznia naturalnego, skłądającą się głównie z izomerów kwasów żywicznych, abietynowego i pimarowego, którą otrzymuje się z sosny i innych roślin iglastych, poprzez odparowanie świeżej żywicy aż do pozbycia się lotnych związków terpentynowych. Kalafonia jest półprzezroczysta w zakresie kolorów od żółtego do czarnego, w temperaturze pokojowej jest krucha, lecz topi się po ogrzaniu. Główne regiony pochodzenia kalafonii to Indonezja, południowe Chiny i Wietnam.

Kalafonia może być stosowana w produkcji:                      

  • Farb drukarskich
  • Lakierów
  • Klejów
  • Mydła
  • Papieru ksero i do druku laserowego
  • Sody
  • Topników i laku