CFI World

Żywice węglowodorowe

Żywica węglowodorowa C5 i C9 jest produktem uzyskiwanym podczas krakingu ropy naftowej podczas wstępnej polimeryzacji i destylacji. Jest to polimer o stosunkowo niskiej masie masie cząsteczkowej 300-3000. Żywica węglowodora ma właściwości chemicznie stabilizujące wobec kwasów i zasad. Zwykle nie jest używana samoistnie, lecz z dodatkiem innych żywic jako promotorów. Żywice węglowodorowe mają bardzo szerokie spektrum zastosowań i mogą być używane do produkcji:

  • Kleje typu “hot melt”
  • Kleje tapicerskie
  • Kleje do parkietu
  • Kleje samoprzylepne
  • Farby drogowe
  • Opony

W swojej ofercie posiadamy żywice węglowodorowe C5 i C9 i ich kopolimerów w całym przekroju modyfikacji, koloru oraz temperatury mięknienia jak również żywice uwodornione oraz zywice kumaronowo indenowe.

Poniżej cały przekrój dostępnych żywic:

 

C5 HYDROGENATED HYDROCARBON RESIN
Grade Softening Point°C Color Gradner# Yellow Index Features Application
H5-1000W 100±5 0-1.0 0-2.99 C5 Fully
hydrogenated
Hygiene, Cosmetic
H5-1000W 100±5 0-1.0 3.00-4.50 C5 Fully
hydrogenated
Hygiene, Cosmetic
H5-1001 100±5 0-1.0 4.51-6.99 C5 Partially
hydrogenated
Hygiene, PSA, HMA
H5-1002 100±5 1.1-2.0 7.0-15.50 C5 Partially
hydrogenated
PSA, Packaging
C9 HYDROGENATED HYDROCARBON RESIN
Grade Softening Point°C Color Gradner# Yellow Index Features Application
HF-100 100±5 0-1.0 ≤3.5 C9 Fully hydrogenated Hygiene, HMA, Cosmetic
HF-120 120±5 0-1.0 ≤3.5 C9 Fully hydrogenated PSA, HMA
HF-130 130±5 0-1.0 ≤3.5 C9 Fully hydrogenated PSA, HMA
HP-140 140±5 0-1.0 ≤2.5 C9 Fully hydrogenated BOPP Masterbatch
HM-900 90-95 0-1.0 ≤4.5 C9 (90%) hydrogenated PSA, HMA
HM-1000 100±5 0-1.0 ≤4.5 C9 (90%) hydrogenated Hygiene, HMA, Cosmetic
HM-1200 120±5 0-1.0 ≤4.5 C9 (90%) hydrogenated PSA, HMA
HM-1300 130±5 0-1.0 ≤4.5 C9 (90%) hydrogenated PSA, HMA
HM-1002 100±5 1.1-2.0 C9 Partially hydrogenated PSA, HMA, Packaging
HS-100 98~108 Max 3.0 C9 Partially hydrogenated Road Marking Paint
Grade Softening Point°C Color Gradner# Yellow Index Aromatic% Features Application
HA-100 100±5 0-1.0 ≤4.5 6-15% C9 Partially hydrogenated\High
Aromatic content
Hygiene, PSA, HMA
HR-100 100±5 0-1.0 ≤4.5 8-15% C9 Partially hydrogenated\High
Aromatic content
Rubber Compounding
C5/C9 COPOLYMER HYDROCARBON RESIN    
Grade Softening Point°C Color Gradner# Features Application
HH2-1003 100±5 2.1-3.0 Light Color,        Low Voc HMA, Packaging adhesive
HH2-1103 110±5 2.1-3.0 Light Color,        Low Voc HMA, Packaging adhesive
HH2-1004 100±5 3.1-4.0 Low Voc HMA, Packaging adhesive
HH2-1104 110±5 3.1-4.0 Low Voc HMA, Packaging adhesive
HH2-1204 120±5 3.1-4.0 High SP HMA, Packaging adhesive
C9 CATALYST HYDROCARBON RESIN
Grade Softening Point°C Color Gradner# Features Application
HHP-1003 100±5 2.1-3.0 Light Color HMA, Packaging Adhesive
HHP-1004 100±5 3.1-4.0 Light Color HMA, Packaging Adhesive
HHP-1104 110±5 3.1-4.0 Light Color HMA, Packaging Adhesive
HHP-1204 120±5 3.1-4.0 General Paint, HMA
HHP-1205 120±5 4.1-5.0 General Paint, HMA
HHP-1304 130±5 3.1-4.0 Light Color, High Sp Paint, Ink
HHP-1404 140±5 3.1-4.0 Light Color, High Sp Ink, Adhesive
C9 THERMAL HYDROCARBON RESIN
Grade Softening Point°C Color Gradner# Features Application
PR-100-10 90.1-100.0 9.5-10.4 Yellow Color Rubber
PR-110-10 100.1-110.0 9.5-10.4 Yellow Color Solvent Adhesive
PR-120-10 110.1-120.0 9.5-10.4 Yellow Color Paint, Ink
PR-100-11 90.1-100.0 10.5-11.2 Yellow Color Rubber
PR-110-11 100.1-110.0 10.5-11.2 Yellow Color Solvent Adhesive
PR-120-11 110.1-120.0 10.5-11.2 Yellow Color Paint, Ink
CUMARONE INDENE RESIN
Grade Softening Point°C Color Gradner# Features Application
GML-100 90.1-100.0 ≥16 Dark brown Rubber
GML-110 100.1-110.0 ≥17 Dark brown Waterproofing
GML-12- 110.1-120.0 ≥18 Dark brown Modified asphalt
C5 HYDROCARBON RESIN
Grade Softening Point°C Color Gradner# Features Application
YH-1288S 95-105 Max. 6 Good Flow Road marking paint
YH-1288S 95-105 Max. 6 Light colow, Low VOC HMA, Waterproofing
C5-F(A123) 95-105 Max. 9 Light color Rubber Compounding

 

W celu uzyskania więcej informacji, kart technicznych i próbek prosimy o kontakt