CFI World

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CFI WORLD SA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd spółki CFI WORLD SA (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki CFI WORLD w Robakowie przy ul. Firmowej 16.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

31.01.2021

 

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CFI WORLD SA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd spółki CFI WORLD SA (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki CFI WORLD w Robakowie przy ul. Firmowej 16.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

31.12.2020

 

 

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CFI WORLD SA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd spółki CFI WORLD SA (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki CFI WORLD w Robakowie przy ul. Firmowej 16.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

30.11.2020

 

 

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CFI WORLD SA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd spółki CFI WORLD SA (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki CFI WORLD w Robakowie przy ul. Firmowej 16.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

30.10.2020

 

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CFI WORLD SA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd spółki CFI WORLD SA (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki CFI WORLD w Robakowie przy ul. Firmowej 16.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

30.09.2020